Bathi awangabe esafuywa ama-pit bulls emakhaya

EMVA kwezehlakalo eziningi zokulunywa kanye nokufa kwabantu ngenxa yohlobo lwezinja ezingama-pit bulls, amalungu omphakathi ezweni asephakamise ukuthi uhulumeni akakhiphe umthetho othi azingabe zisafuywa emakhaya lezi zinja, noma okungenani, abaninizo mabazihambise ziye ukuyogcinwa enhlanganweni ebhekele ukuphathwa kwezilwane, i-Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

Lesi siphakamiso sizwakale kakhulu emva kwesigameko sakamuva esenzeke ngo November 2022, nalapho owesifazane uNksz Zimkhitha Gaga (37) wase Port Alfred ehlaselwe yiloluhlobo lwezinja ekuseni elibangise emsebenzini, zamnephuza wafela khona lapho.

Amazwe amaningi afana no Netherlands, Poland, France, Australia, Germany, namanye amaningi awasavumeli abantu ukuthi bafuye lolu hlobo lwezinja emakhaya.

E-India kubikwa ukuthi kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, sesande kakhulu isibalo sezinja ezingama-pit bulls ezitholakale zilahliwe ngoba nakhona ziyinkinga, ziyabulala.

ISITHOMBE: INDIANEXPRESS.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *