Bajabule banconcoza belungiselwa ibhuloho

BABUYELWE yithemba abafundi nomphakathi wase Mbuthweni nowase Ntshamanzi eNhlazuka emva kokulungiswa okwesikhashana kwebhuloho lezinyawo abalisebenzisa nsukuzonke.

Leli bhuloho, elalimala ngezikhukhula zango-April 2022 ngenkathi umfula uMkhomazi udla izindwane, liwusizo olukhulu njengoba liwelisa abafundi bezikole ezimbili iZulwini High School ne Sqandulweni High School.

UNdunankulu weNkosi eNhlazuka uMnu Mbizo Mkhize kanye noKhansela wase Nhlazuka uMnu Mmelikhaya Ngcongo balusukumela phezulu loludaba, banxenxa uMnyango wezokuThutha ukuthi ufake isandla emizamweni yokulilungisa.

Umfundi oxoxe nephephandaba INTUTHUKO ofunda eZulwini High School ohlala ngaphesheya komfula uveze ukuthi besebenovalo ngoba selokhu lamuka ibhuloho nyakenye, bekusabeka ukuwela ngoba zamuka izinto zokubambelela emaceleni.

“Nokho sesinaso isibindi esincanyana manje ngoba sekuyahambeka futhi nezinto zokubambelela emaceleni sezifakiwe nakuba lisalimele.”

Ilungu lomphakathi nalo elihambe emazwini omfundi liveza ukuthi bafisa ukuthi balungiselwe kahle leli bhuloho, likhushulwe ngoba njengamanje liwashiye kancane amanzi kanti lide kakhulu.

UNdunankulu weNkosi ushayele ihlombe umMnyango wezokuThutha ngokusukumele phezulu loludaba lwebhuloho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *