Selize limila ukhula iwashi lase Thekwini njengoba lingasebenzi!

SISAKHULA, sasingahlupheki uma sidinga ukubona isikhathi uma sise Thekwini ngoba sasivele siye ePosini elikhulu, sibheke phezulu ewashini, sisithole isikhathi esiqondile.

Yingakho kusidumaza namhlanje ukubona leli washi limile lingasasebenzi. Esikhundleni salokho, uhlangabezana nokhula oselumile nhlangothi zonke kuleli washi.

Thina esikade saqala ukusebenza kuleli dolobha sasiziqhenya kakhulu ngale ngqalasizinda ngoba iyona eyayisilawula uma sisekhefini (lunch), sazi ukuthi sizobheka kuleli washi ukuthola isikhathi sokuphindela emsebenzini.

Ngeshwa, sekuphele iminyaka eminingi leli washi lingasebenzi, kanti akucaci kahle ukuthi uMasipala weTheku yini ayenzayo ukuzama ukulungisa lesi simo, nokuthi iziphathimandla zoMkhandlu weTheku zithini uma zibona lokhu. Njengezakhamizi zeTheku singakujabulela ukubona leli washi elinomlando futhi elisemqoka kangaka libuyela esimweni salo sokusebenza ngoba liwuphawu olubalulekile kubantu abaningi base Thekwini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *