Bekuhlaliswa iNkosi entsha eNhlazuka

IBUTHO nesizwe bebephume ngobuningi babo ukuyohlalisa iNkosi entsha yakwa Mkhize emva kokukhothama kweNkosi uMoyeni Mkhize.

INkosi uSiphakanyisiwe Mkhize ubekwe esihlalweni sobuKhosi emcimbini obuwenzelwe ekhaya ekomkhulu eNhlazuka eRichmond.

Umcimbi uqale ngokuba kugezwe isiHlalo njengoba kukhothame enye iNkosi.

UMnu Senzeni Mkhize ongomunye wabasebuKhosini uhaye izibongo zeNkosi ebihlaliswa, kwakikiza omama namabutho abegcwele esibayeni elokhu esho njalo ethi, ‘Bayede Ndabezitha’.

Omunye womama ohlola izintombi uthe noma sebekhulile kodwa bayaqala ukubona okwenzekayo.

”Siyaqala ukubona ubuhle obungaka. Yilokhu kukhothame iNkosi silokhu sikhona la futhi silokhu sikugqugquzela ukuhlolwa kwezintombi.”

UMnu Msawenkosi Ndlovu uncome izinga eliphezulu lomcimbi.

“Kuyasijabulisa lokhu ngoba kuqhakambisa usiko-mpilo lethu njengo Zulu. Kukhona uDkt Zwelini Mkhize nezinye izikhulu phakathi kwethu. Kusho kona ukuthi uZulu usenamandla ngempela.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *