Ezemidlalo

Iza eKapa indebe yomhlaba ye-netball

LIYAKHULA isasasa ngomqhudelwano wendebe yomhlaba ezodlalelwa eKapa kusukela ekupheleni kuka July kuze kube u-August 2023.

I-Netball World Cup 2023 izodlalelwa okokuqala kwizwekazi lase-Africa, kanti kulindeleke ukuba amazwe atheleke ngobuningi bawo, ezodlala kuleli.

Angu-16 amaqembu e-netball azobe eqhudelana kulo mncintiswano kanti yonke imidlalo izodlalelwa e-Cape Town International Convention Centre (CTICC). Angu-4 amaqembu aqhamuka kwizwekazi lase-Africa, kubalwa nalo elalapha eNingizimu Africa.

Oyisikhulu obhekele ukulungiselela lo mqhudelwano uNksz Priscilla Masisi uveze ukuthi kuningi osekwenziwe ukulungiselela lo mqhudelwano.

“Njengamanje sesethule unodoli (mascot) wale midlalo owaziwa ngo ‘Letsatsi’, kwethulwa no ‘Kganya’ okuyibhola le-Gilbert okuyilona elizosetshenziswa kule midlalo.

“Kamuva nje, sisanda kwethula uTelkom kanye no SPAR njengabaxhasi abaphambili (premium sponsors) bale midlalo.”

Isigaba sokuqala sokudayiswa kwamathikithi ale midlalo sesivuliwe. Esesibili isigaba sizovulwa kusukela ngomhlaka 10 February 2023. Amathikithi atholakala kwi-website ye-Netball World Cup 2023.

Ukuthola ulwazi olwengeziwe, iya ku: www.nwc2023.org.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *