Bazohlomula abantu base-Vryheid njengoba kwakhiwa isithabathaba se-mall

UMDWEBO: Sizobukeka kanje isithabathaba se-mall ezoba ngu 30 000 m2 ubukhulu, ezokwaziwa ngokuthi yi-Princess Mkabayi Mall e-Vryheid. Ngokusho kwenye yezinkampani ezingabakhi bale-mall, i-Moolmangroup, baqoke ukuyakha kule ndawo ngenxa yokuthuthuka nokwenyuka kwesibalo sabantu baleli dolobha namaphethelo.

I-Princess Mkabayi Mall izoba ngaphandle kancane kwedolobha i-Vryheid kanti ayikude nezikole namalokishi. Phakathi kwezitolo ezihlongozwayo, kuzoba khona uShoprite, Checkers, Woolworths, Dischem, Clicks, nezinye.

Kulindeleke ukuba le-mall ivulwe ngo April 2025.

(Umdwebo – Moolman Group website)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *