Uqhakambisa imfundo umsakazi we Zululand FM

ULUSHO NEWS

UMSAKAZI wesiteshi somphakathi iZululand FM, etholakala ku-97.0 FM, uthi ukugaba ngephimbo lokusakaza akunanzuzo kulezi zinsuku uma ungenazo izicucu zemfundo ngoba indima yokusakaza ishintsha nsuku zonke.

UThandwayimi ‘Siyalophikela’ Zwane (28) ushayela uhlelo olwaziwa nge ‘Hellow’ oluba njalo ngoMsombuluko kuya kuLwesine kusukela ngo-12:00 kuya ku-15:00 ntambama kwi Zululand FM ezinze edolobheni iMelmoth.

Lo msakazi ungowase Thembela, eNquthu ngokokuzalwa, kanti ukhulele eHlobane No. 2 eVryheid.

Uqale ngo 2017 ukusakaza emisakazweni yomphakathi eyahlukene. Uphinde angene nohlelo olubizwa nge ‘Maskandi Trendings’ kuS’giya Ngengoma ku Khozi FM njalo ngemiGqibelo.

Echaza ukuthi wazibona kanjani ukuthi unekhono lokuba ngumsakazi uthe: “Ekhaya kuthiwa ekukhuleni kwami ngangikuthanda ukukhuluma. Kodwa ngiqale ukuhambela imisakazo ngiyohaya izinkondlo, nokuyilapho engazibona khona ukuthi umsakazo nami siyinto eyodwa. Ngaphandle kokuba umsakazi, ngibuye ngibe umkhulumeli wamaciko nomhleli wemicimbi. Ngiphinde ngikhangise ngezimpahla zabantu (Brand Ambassador) njengoba njengamanje ngigqokiswa i-Ink Filter.”

Ube esebonga umsakazo iZululand FM ngokumnika ithuba eliyingqayizivele lokukhombisa ikhono lakhe.

Ecebisa abantu abasha abanothando lokuba ngabasakazi bakusasa uthe: “Umuntu omusha akathi elandela iphupho lokusakaza kodwa abe nezicucu ezithile zemfundo ngoba ukugaba ngephimbo lokusakaza kuphela akunanzuzo namhlanje. Uma kwenzeka kuba nomnyango ovalekayo, uyakwazi ukuyongqongqoza komunye ngenxa yemfundo yakho.”

Ube esenxusa abantu besifazane njengoba kuphela inyanga yabo wathi kufanele bazihloniphe futhi bazazi ukuthi bangobani. “Kumele bazi ukuthi yibona abavikeli bezwe. Kumele bakhulise abantwana ngothando khona izwe lizoba nabantu abaphilayo. Nginxusa namadoda ukuthi angafeli ngaphakathi uma kukhona okungahambi kahle. Isikhathi esiningi bayathula uma belimala ngokomphefumulo, bese begcina ngokuthatha izinqumo ezingezinhle.”

NAKHU OKUTHANDWA UTHANDWAYIMI:

  • UMCULO AWUTHANDAYO: Umaskandi nalo lonke uhlobo lomculo
  • IQEMBU LEBHOLA: IMamelodi Sundowns
  • UHLOBO LWEMOTO: I-Audi Q7 ne Golf R-line
  • INDAWO AYITHANDAYO: indawo epholile, enezintaba nezilwane.

UTHOLAKALA KANJE EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA:

Facebook: Siyalophikela Mankwebevu Mangethe

Twitter (X): @siyalo182

Instagram: Siyalophikela182

UDABA LUBHALWE U NOMCEBO NGEMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *