Wethule incwadi ngempilo yakhe uRobert Marawa

U-ROBERT Marawa, oyintandokazi kwezemidlalo, usanda kwethula incwadi ekhuluma ngempilo yakhe.

Le ncwadi esihloko sayo sithi, ‘Gqimm Shelele’ ilandisa ngokukhula kwakhe, imfundo yakhe yamabanga aphansi, nokuqala kwakhe ukusebenza emsakazweni nakumabonakude ezinhlelweni eziningi zezemidlalo.

Lencwadi itholakala ezitolo ezikhethekile lapho okudayiswa khona izincwadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *